INFORMATOR UBEZPIECZONEGO


 

 

ZAPRASZAMY !!  INFORMATOR SZCZEGÓŁOWY

>> ZIP - GDZIE SIĘ LECZYĆ << ________________________________

>> LISTA APTEK Z TERENU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO << - ZIP


________________________________


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
w 2015 roku
- Bydgoszcz i okolice


Stomatologiczna pomoc doraźna
(2014-11-07)

______________________________________

WYKAZY REALIZATORÓW
PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACIC
(2014-11-19)

______________________________________

Informacje o poszczególnych programach profilaktycznych:


ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH


ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY


__________________

LECZENIE UZDROWISKOWE
__________________


   
  Powrót do strony głównej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ