Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

UWAGA!!! Numer regon na receptach lekarskich (2013-04-02) Apomniejsz czcionkę Astandardowy rozmiar Apowiększ czcionkę

W związku z licznymi sygnałami z aptek dotyczącymi następujących nieprawidłowości w wystawianiu recept na leki refundowane:
1. na receptach nr REGON w danych świadczeniodawcy lub praktyki lekarskiej jest różny od nr REGON przedstawionego w postaci kodu kreskowego,
2. na receptach wydrukowane są dane świadczeniodawcy z nr REGON i odpowiadajacy mu kod kreskowy oraz przystawiona jest pieczątka z danymi innego świadczeniodawcy i innym nr REGON,
3. na receptach wydrukowane są dane osoby uprawnionej (lekarza) z nr umowy na wystawianie recept refundowanych i odpowiadajacy mu kod kreskowy oraz przystawiona jest pieczątka z danymi świadczeniodawcy lub praktyki lekarskiej i nr REGON.

 

K-P OW NFZ informuje, że takie recepty są nieprawidłowe.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 260 z późn. zmian.) na recepcie, na której przepisano co najmniej jeden lek refundowany należy umieścić dane dotyczące osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji, albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona (wystawiająca receptę), o której mowa w art. 2 pkt 14 lit a ustawy o refundacji, określone w § 4
tj. między innymi:
• identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.
Nr REGON jest na recepcie przedstawiany dodatkowo techniką służącą do jego automatycznego odczytu.

Kujawsko-Pomorski OW NFZ w Bydgoszczy zwraca uwagę na ten problem wszystkim lekarzom wystawiającym recepty na leki refundowane.