NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla pacjenta

Aktualności i komunikaty

Kujawsko-Pomorski OW NFZ informuje o Programach Profilaktycznych realizowanych w poradniach POZ, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa spełniających określone warunki kwalifikacji

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Kujawsko-Pomorski OW NFZ  informuje o Programach Profilaktycznych realizowanych w poradniach POZ, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa spełniających określone warunki kwalifikacji  

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Warunki kwalifikacji do programu:

Program kierowany jest do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

- nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

- zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

-  palenie tytoniu,

-  niska aktywność ruchowa,

-  nadwaga i otyłość,

-  upośledzona tolerancja glukozy,

- wzrost stężenia fibrynogenu,

- wzrost stężenia kwasu moczowego,

- nadmierny stres,

-  nieracjonalne odżywianie,

- wiek,

- płeć męska,

- obciążenia genetyczne.

 

Zakres wykonanych świadczeń:

- przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego,

- wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI),

- wizyta  u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje : badanie przedmiotowe oraz ocenę czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,                                 kwalifikację  do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenę globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE, edukację zdrowotną oraz decyzję co do dalszego postępowania,

-  informacja o wynikach badania oraz zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

 

Efekty:

Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.

Badania są wykonywane przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujące się do programu mogą z niego skorzystać u swojego lekarza rodzinnego.


Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POCHP)

Warunki kwalifikacji do programu:

- wiek powyżej 18 r.ż. u osób palących tytoń – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego,

- wiek 40-65 r.ż. u osób, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyka POCHP.

Zakres wykonanych świadczeń:

- zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu,

- badanie pacjenta: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego,

- badanie spirometryczne (w ramach profilaktyki POCHP w grupie wiekowej 40-65 lat),

- edukacja w zakresie skutków palenia tytoniu,

- porada antytytoniowa,

- prowadzenie terapii odwykowej.

Efekty:

Cele programu to zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia do tytoniu

Badania można wykonać w ramach programu w poradniach POZ posiadających kontrakt z NFZ na ich realizację . Nie jest wymagane skierowanie.

Wykaz placówek.pdf

 

Program profilaktyki gruźlicy

Warunki kwalifikacji do programu:

      W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

-  osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

- osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) długotrwałe bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) długotrwałą chorobę,

d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

e) bezdomność.

Wymagane jest pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zakres wykonanych świadczeń:

- wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,

- edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przekaże pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskaże tryb dalszego postępowania, w tym poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Efekty:

Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy.

Badania można wykonać w ramach programu w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ.  Pielęgniarka POZ dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą, ale można też samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu. Nie jest wymagane skierowanie.  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij