Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Poniżej zamieszczamy wszelkie informacje dotyczące systemu eWUŚ.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW, DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, KOMUNIKATY -
CENTRALA NFZ 
> SKOK DO DZIAŁU eWUŚ - STRONA CENTRALI NFZ <

INFORMACJE DLA PACJENTÓW, DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, KOMUNIKATY -
MINISTERSTWO ZDROWIA
http://www.ewus.csioz.gov.pl/

Instrukcja portalu SZOI - Świadczeniodawca
https://serwer-ks.nfz-bydgoszcz.pl/ap-mzwi/app/PortalSZOI_inst_uzyt_swiadczeniodawca.zip 
- informacje dot. systemu eWUŚ: str. 203 (inf. na dzień 2012-12-27)

Instrukcja portalu SNRL - Lekarz (posiadający umowę na wystawianie recept refundowanych):
https://serwer-ks.nfz-bydgoszcz.pl/ap-recepty/app/SNRL_inst_uzyt_Lekarz.zip
- informacje dot. systemu eWUŚ: str. 27 (inf. na dzień 2013-01-07)

https://ewus.nfz.gov.pl/ - podstawowy adres strony systemu eWUŚ -
reszta adresów poniżej:
- możliwe ścieżki (sposoby) weryfikacji uprawnień pacjentów - strona internetowa, oprogramowanie rozliczeniowe - informacja dla Świadczeniodawców i Lekarzy posiadających umowę na wystawianie recept refundowanych

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5142

> WZORY OŚWIADCZEŃ <

 

eWUŚ: Artykuły

16.10.2015

Ważny komunikat !!! UWAGA LEKARZE !! UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY !! (2015-10-16)

O dalszą możliwość weryfikacji pacjentów systemem eWUŚ

28.11.2013

Komunikat - weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń (2013-11-28)

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została włączona możliwość weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób, które posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy oraz osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zamieszkujących na terytorium Polski, dla których Fundusz wydał poświadczenie, czyli dla tzw. rezydentów UE.

25.04.2013

Prace konserwacyjne - przerwa w dostępie do eWUŚ (2013-04-25)

Ze względu na planowane prace konserwacyjne  nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ w dniu  26 kwietnia (piątek) 2013 r. w godzinach 21.00 - 22.00. Za utrudnienia przepraszamy.