Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

ZAPRASZAMY

>> PRZEGLĄDARKA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE <<

Przeglądarka została przygotowana w celu ułatwienia dostępu świadczeniobiorcom do informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. (Dz.U. nr 274/2004, poz. 2724) w sprawie leczenia uzdrowiskowego

SKIEROWANIA UZDROWISKOWE: Artykuły

09.11.2012

INFORMATOR UBEZPIECZONEGO

Prezentujemy Informator Ubezpieczonego zawierający wykaz placówek, które zawarły kontrakt na świadczenia medyczne na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.