NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla świadczeniodawcy

Komunikaty

SNRL

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 
Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ do logowania się do systemu SNRL powinni używać PIN'u i hasła takiego samego jak używają w systemie SZOI.
 

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja wypełnienia wniosku o aktualizacje danychInformacje dla osób uprawnionych.

Zasady korzystania z systemu numerowania recept lekarskich


System Numerowania Recept Lekarskich jest aplikacją internetową umożliwiającą:

 • samodzielne zaopatrywanie się w numery recept lub druki recept papierowych przez osoby uprawnione;
 • zarządzanie pulami recept oraz wydrukowanymi receptami, np. blokowania recept w przypadku ich utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży, itp.);
 • uzyskanie dostępu do systemu e-WUŚ;
 • uzyskanie dostępu do  systemu ZZ (zlecenia zaopatrzenia – eZWM);
 • aktualizację danych osobowych przez osoby uprawnione czy danych dotyczących prowadzonej działalności leczniczej (dot. działalności prowadzonej poza umową na świadczenia opieki zdrowotnej).

Dostęp do SNRL mogą otrzymać:

 • osoby uprawnione do wystawiania recept (lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, starsi felczerzy, pielęgniarki i położne, farmaceuci);
 • fizjoterapeuci (tylko dostęp do SI, bez uprawnień do pobierania recept).

Osoba uprawniona posiadająca dostęp do SNRL, w przypadku:

 • zmiany danych osobowych,
 • zmiany danych dot. prowadzonej działalności leczniczej,
 • zmiany danych zgłoszonego podmiotu leczniczego,
 • zmiany miejsca wystawiania recept poza umową na świadczenia opieki zdrowotnej (dodanie nowego miejsca, usunięcia miejsca) etc.,

zobowiązana jest do aktualizacji danych w Systemie Numerowania Recept Lekarskich.

Wniosek o aktualizację danych generuje się, wypełnia a następnie przekazuje do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem SNRL.

System Numerowania Recept Lekarskich – Portal Personelu został tak dostosowany, aby wszystkie funkcje systemu były łatwe do zlokalizowania, a obsługa nie sprawiała trudności operatorom.

Jak zarejestrować się w systemie numerowania recept lekarskich?

Aby rozpocząć korzystanie z Systemu Numerowania Recept Lekarskich konieczne jest otrzymanie unikalnego numeru PIN służącego do identyfikacji Użytkownika i hasła umożliwiającego logowanie się do SNRL.


W tym celu należy wypełnić wniosek o dostęp do Portalu NFZ.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy wskazać cel uzyskania dostępu:

 1. uzyskanie dostępu do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept,
 2. uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept.

Wniosek składa się do właściwego, ze względu na adres miejsca udzielania świadczeń albo adres miejsca zamieszkania w przypadku wnioskodawców wystawiających wyłącznie recepty na leki refundowane pro auctore/pro familiae, oddziału Funduszu.


Osoba uprawniona, która nie posiada dostępu do SNRL wypełnia i przekazuje elektronicznie do OW NFZ „wniosek o dostęp do Portalu” wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia (w systemie istnieje możliwość dodania do wniosku załączników w formie skanów).

W celu wypełnienia wniosku o dostęp do portalu Kujawsko - Pomorskiego OW NFZ należy przejść poprzez stronę internetową www.nfz-bydgoszcz.pl; wybrać z menu głównego zakładkę „Dla świadczeniodawcy”, a następnie zakładkę: SNRL – „Przejdź do SNRL”.

Po przejściu do Systemu pojawi się okno umożliwiające logowanie oraz umożliwiające złożenie WNIOSKU O DOSTĘP DO PORTALU – FORMULARZ WNIOSKU DLA PRACOWNIKA.

Znajduje się tam także instrukcja wypełniania wniosku oraz informacja o minimalnych wymaganiach systemowych niezbędnych do uruchomienia portalu.


Uzupełniony wniosek (wraz z załącznikami) można podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek zostanie przekazany do oddziału w formie elektronicznej, w tym przypadku forma papierowa nie jest wymagana.


Jeżeli podpisanie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypełnionego wniosku jest niemożliwe należy go wydrukować, podpisać własnoręcznie, opieczętować i złożyć osobiście w siedzibie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.      


Osoba uprawniona, która posiada już konto dostępowe do SNRL (aktywny PIN i hasło), ale nie posiada prawa do pobierania numerów recept z systemu może uzyskać te uprawnienia, logując się do SNRL i generując „wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept”.

W tym celu po zalogowaniu do SNRL należy wybrać zakładkę: Współpraca z NFZ- Uprawnienia do recept, a następnie wybrać opcję: wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające określenie odpowiednich statusów wnioskodawcy, a następnie wygenerowanie wniosku.Wniosek należy uzupełnić i przekazać elektronicznie, a następnie wydrukować, podpisać własnoręcznie i złożyć osobiście w OW NFZ wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.


Załączniki wymagane do powyższych wniosków:

1. kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu

2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane specjalizacje


oraz dodatkowo w przypadku pielęgniarek lub położnych:

3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

4. kopia zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept (zaświadczenie o ukończeniu kursu lub suplement do dyplomu ukończenia studiów)- jeżeli dotyczy.


Wniosek o dostęp do Portalu NFZ należy wypełnić zgodnie ze wzorem wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz instrukcją wypełnienia tego wniosku.


Wniosek w formie papierowej składa się osobiście w siedzibie Oddziału:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz


lub Delegaturze:

Delegatura w Toruniu: Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń

Delegatura we Włocławku: ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 325-27-17;


Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij