NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
O oddziale

Informacje o oddziale

Stanowisko NFZ wobec ogłoszonych przez NIK wyników kontroli kontraktowania rehabilitacji leczniczej – dotyczy konkursu ofert przeprowadzonego w 2014 roku (2016-03-07)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Stanowisko NFZ wobec ogłoszonych przez NIK wyników kontroli kontraktowania  rehabilitacji leczniczej – dotyczy konkursu ofert przeprowadzonego w 2014 roku:

Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zapewnia, że w swoim postępowaniu zawsze kieruje się przede wszystkim zabezpieczeniem potrzeb pacjentów i dostępności do świadczeń, w ramach posiadanych środków.

Warto przypomnieć, że w konkursie ofert przeprowadzonym w 2014 r., poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w dniu 14 kwietnia 2014 r. ogłoszono 122 postępowania konkursowe. Do dnia 28 kwietnia 2014 r na ogłoszone postępowania wpłynęło 360 ofert. Każda z ofert składała się średnio z kilkudziesięciu stron podlegających ocenie komisji. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2014 r i od tego dnia komisja konkursowa miała 26 dni roboczych (do dnia 6 czerwca 2014 r – rozstrzygnięcie konkursu) na przeprowadzenie następujących czynności:

  • otwarcie i zaczytanie ofert do systemu informatycznego OW NFZ,
  •  ocenę spełnienia przez oferentów warunków formalno - prawnych,
  •  ocenę ofert pod kątem spełniania wymogów zawartych w zarządzeniu prezesa NFZ oraz rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczących rehabilitacji leczniczej,
  • przeprowadzenie  62 kontroli u oferentów w całym województwie kujawsko – pomorskim,
  •  przeprowadzenie negocjacji z oferentami, czasami kilkukrotne spotkania z jednym oferentem.

W okresie od 2.07 – 8.10.2014 r. przeprowadzono kolejne 31 postępowań konkursowych i rokowań uzupełniających.  

            Należy wyjaśnić, że kryteria oceny ofert i skala punktacji są elementem systemu informatycznego, który na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach przez placówki biorące udział w postępowaniu konkursowym automatycznie generuje ranking ofert. System komputerowy nalicza punktację dla każdej z ofert wyłącznie za udzielone przez świadczeniodawcę odpowiedzi ankietowe.

 

Odnosząc się do kwestii propozycji finansowych K-POW NFZ wyjaśnia, że zaproponowane w trakcie negocjacji propozycje finansowe dla oferentów związane były przede wszystkim: z wysokością środków finansowych w  określonym obszarze postępowania oraz miejscem oferenta  w rankingu, ciągłością udzielania świadczeń, wielkością dotychczasowego kontraktu, posiadanym potencjałem wykonawczym oferenta (personel, sprzęt, ilość godzin pracy itd.).

Wyjaśniania wymaga również kwestia finansowania świadczeń leczniczych w rehabilitacji wykonanych ponad limity określone w umowach.

 

Na samym wstępie należy podkreślić, iż Oddział Funduszu  już na etapie tworzenia planu finansowego ustala priorytety w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, mając na uwadze zapewnienie – w ramach posiadanych środków -  jak najlepszej dostępności do świadczeń dla mieszkańców danego regionu.

Mając na względzie fakt, że niektóre zakresy rehabilitacji, np. neurologicznej, kardiologicznej czy pulmonologicznej stanowią kontynuację świadczeń udzielonych w zagrożeniu życia po ostrych stanach wieńcowych czy po udarze, należy je traktować całościowo i w tym znaczeniu uznano je za świadczenia ratujące życie. Za priorytet dla płatnika uznano również rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością. Stąd decyzja o zapłaceniu nadwykonań, w sytuacji, w której po zakończeniu rozliczeń za miniony rok pozostają niewykorzystane środki finansowe. Podkreślić  należy, że Oddział Funduszu  ma pełną wiedzę dot. niewykorzystanych środków do wysokości planu finansowego dopiero po pełnym rozliczeniu kontraktów, tj. w terminie 45 dni po zakończeniu roku, i nie ma już możliwości przeznaczenia tych środków na inne rodzaje umów, bowiem ostateczne przesunięcia w planie finansowym NFZ mogą być dokonywane do końca roku, którego dotyczy plan.

 

Po zapoznaniu się z w/w wynikami kontroli Fundusz zobowiązał się do następujących działań:

1)      Przeprowadzenia  szkoleń dla członków komisji konkursowych w zakresie postępowań konkursowych i stosowania procedury konkursu ofert – na podstawie aktualnych przepisów prawa.  Ponadto podjęto decyzję umożliwiającą komisjom konkursowym wprowadzenia zmian w ankietach, będących częścią oferty, w sytuacji, gdy w wyniku jej weryfikacji okaże się, iż występuje niezgodność pomiędzy poszczególnymi częściami oferty. Zmiana w ankiecie będzie wprowadzana na podstawie wyjaśnień i adekwatnych dokumentów złożonych przez oferenta. Po dokonanych zmianach w ofertach generowany będzie „nowy” ranking ofert,

2)      Przeprowadzenia kontroli u wszystkich oferentów, którzy w dniu zgłoszenia oferty nie mieli umowy zawartej z NFZ,

 

           

                                   Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy K-P OW NFZ w Bydgoszczy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij