NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla pacjentów

Informacje dla ubezpieczonych

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi poświadczenie osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń przebywających w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

EKUZ jest osobistym dokumentem wystawianym na nazwisko jej posiadacza.


Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

 

Korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, które stają się niezbędne ze względów medycznych i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.


Jak uzyskać EKUZ/Certyfikat Zastępujący EKUZ

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej   www.nfz.gov.pl/ue

w oddziałach NFZ lub można go pobrać bezpośrednio z poniższych linków.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 Bydgoszcz:
- ul. Łomżyńska 33

- email: ekuz@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: 52 32 52 900

- faks: 52 32 52 800
- listownie: K-POW NFZ, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz.

Toruń:
- ul. Szosa Chełmińska 30 

- email - torunia@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: (56) 65 82 609
- faks - (56) 65 82 619

Włocławek: 
- ul. Kilińskiego 16
- email - wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: (54) 41 27 414
- faks - (54) 41 27 412

 


Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z pobytem czasowym, np. wyjazd turystyczny, który nie jest związany z pracą.Okres  ważności

Grupa  docelowa

Do 5 lat

Osoby pobierające świadczenia emerytalne

Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako  członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (1) (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok  życia);

Osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku  życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być  dłuższy niż  data ukończenia przez te  osoby 18 rok życia);

Dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku poniżej 18 roku  życia (2) (okres  ważności karty nie może być dłuższy niż   data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie  kompensacyjne

Do 18  miesięcy

Osoby ubezpieczone, tj.:

- osoby "zatrudnione" (3) ;

- osoby prowadzące pozarolniczą i  rolniczą  działalność gospodarczą;

- osoby pobierające zasiłek / świadczenie  przedemerytalne

- osoby pobierające rentę;

- osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako  członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia (4);

- dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku powyżej 18 roku  życia (5)

- studenci zgłoszeni do  ubezpieczenia  zdrowotnego przez uczelnię;

Do 6  miesięcy

Osoby nieubezpieczone  uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

- nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku  życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status  uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres  ważności karty nie może być dłuższy niż   data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

- nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo  polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży  i porodu;

- nieubezpieczone kobiety posiadające status  uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz  miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;

Do 2  miesięcy

- Osoby bezrobotne zarejestrowane w  Urzędzie  Pracy,

- Niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone,

Do 90 dni

- Osoby, które spełniają kryterium dochodowe  do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały  decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54  ustawy o świadczeniach)

Do 42 dni

- Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo  polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu;

- Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu,


[1] Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[2] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[3] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariusze służb mundurowych, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy.

[4] Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[5] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychUWAGA: W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby wyjeżdżające w związku z pracą jako pracownicy delegowani lub wykonujący pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE/EFTA, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres wskazany na dokumencie A1/E101 wystawiony przez ZUS.
Informujemy ponadto, że Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem "EKUZ" w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.WAŻNE!

Pełnoletni członkowie rodziny do wniosku mają obowiązek dołączyć dokument potwierdzający kontynuację kształcenia.


Przydatne linki

 

Informacje i druki dotyczące EKUZ znajdujące się na stronie Portalu Instytucji Łącznikowej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij