NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla pacjentów

Informacje dla ubezpieczonych

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wszystkie wnioski, za wyjątkiem tych składanych osobiście, w okresie wakacyjnym (od czerwca do września) rozpatrywane są w ciągu 10 dni.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi poświadczenie osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń przebywających w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

EKUZ jest osobistym dokumentem wystawianym na nazwisko jej posiadacza.


Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

 

Korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, które stają się niezbędne ze względów medycznych i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.


Jak uzyskać EKUZ/Certyfikat Zastępujący EKUZ

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej   www.nfz.gov.pl/ue

w oddziałach NFZ lub można go pobrać bezpośrednio z poniższych linków.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 Bydgoszcz:
- ul. Słowackiego 3

- email: ekuz@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: 52 32 52 900

- faks: 52 32 52 800
- listownie: K-POW NFZ, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

Toruń:
- ul. Szosa Chełmińska 30 

- email - torunia@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: (56) 65 82 609
- faks - (56) 65 82 619

Włocławek: 
- ul. Kilińskiego 16
- email - wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: (54) 41 27 414
- faks - (54) 41 27 412

 


Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z pobytem czasowym, np. wyjazd turystyczny, który nie jest związany z pracą.Okres ważności
Grupa docelowa
do 5 latOsoby pobierające świadczenia emerytalne


do 12 miesięcy


Osoby ubezpieczone 1 , tj.:

- osoby "zatrudnione" 2 ;

- osoby prowadzące pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;

- osoby pobierające rentę;

- studenci zgłoszeni do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;

- członkowie rodzin (w przypadku osób > 18 r.ż. – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia)

do 6 miesięcy


Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych

- nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo;

- nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;

- nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu;

- nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.do 2 miesięcy


- Osoby bezrobotne zarejestrowane w  Urzędzie Pracy,

- Niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.


do 90 dni


- Osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)


do 42 dni- Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu;

- Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu. 1    Dwunastomiesięczny okres ważności EKUZ dotyczy osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2     Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariusze służb mundurowych, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy.


UWAGA: W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby wyjeżdżające w związku z pracą jako pracownicy delegowani lub wykonujący pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE/EFTA, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres wskazany na dokumencie A1/E101 wystawiony przez ZUS.


Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, zobowiązany jest dołączyć do wniosku aktualny dowód ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury), a w przypadku członka rodziny, aktualny dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCNA).

 

WAŻNE!

Pełnoletni członkowie rodziny do wniosku mają obowiązek dołączyć dokument potwierdzający kontynuację kształcenia.


Przydatne linki

 

Informacje i druki dotyczące EKUZ znajdujące się na stronie Portalu Instytucji Łącznikowej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij