NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla pacjentów

Informacje dla ubezpieczonych

W K-P OW NFZ uruchomiono Stanowisko Promocji Zdrowia i Profilaktyki

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

16 października 2019 roku w ramach Środy z Profilaktyką w K-P OW NFZ uroczyście, w obecności mediów  uruchomiono Stanowisko Promocji Zdrowia i Profilaktyki.

Do zadań w/w należy w szczególności:

1) promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych oraz profilaktyka chorób w szczególności poprzez udzielanie pacjentom informacji i rozdawanie materiałów informacyjnych o programach profilaktycznych realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, finansowanych przez NFZ oraz inne instytucje,

2) zbieranie informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym utrzymywanie kontaktu z instytucjami finansującymi programy profilaktyczne, aktualizowanie informacji o zasadach korzystania z danego programu profilaktycznego oraz aktualizowanie listy wykonawców danego programu profilaktycznego,

3) promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych oraz profilaktyka chorób poprzez udzielenie informacji dotyczących podstawowych zasad doboru właściwej diety znajdujących się na portalu pacjent.gov.pl,

4) badanie pacjenta przy pomocy urządzeń pomiarowych, znajdujących się na wyposażeniu Stanowiska Promocji Zdrowia i Profilaktyki, tj. ciśnieniomierz, specjalistyczna waga (BMI),

5) udzielenie pomocy pacjentowi w założeniu konta na portalu diety.nfz.gov.pl i w oparciu o wyniki pacjenta, uzyskane z urządzeń pomiarowych znajdujących się na wyposażeniu Stanowiska Promocji Zdrowia i Profilaktyki, dobór optymalnej diety z portalu diety.nfz.gov.pl,

6) zawieranie współpracy z organizacjami pacjenckimi i opieka nad współpracą, tj. opracowywanie i koordynowanie harmonogramu dyżurów przedstawicieli organizacji pacjenckich w siedzibie K-P OW NFZ, dbanie o komfortową realizację dyżurów przedstawicieli organizacji pacjenckich, zbieranie i aktualizowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych od organizacji pacjenckich, z którymi zawarliśmy współpracę.