NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla pacjentów

Informacje dla ubezpieczonych

Wydłużenie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wydłużenie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego


Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA dla osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydłużony zostaje do 12 miesięcy.

Uprawnienie do uzyskania EKUZ na 12 miesięcy przysługuje osobom, które są:

  • „zatrudnione” 1 ,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają rentę,
  • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).

1 Dotyczy to m.in.: osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, duchownych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłów, sędziów, prokuratorów oraz ławników.

W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku utraty przez posiadacza karty uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ przed upływem 12-miesięcznego okresu ważności EKUZ, posługiwanie się kartą jest nieuprawnione.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Wszystkie osoby, zainteresowane Kartą EKUZ zapraszamy do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

-        w Bydgoszczy, przy ulicy Słowackiego 3, tel. 52 325-29-00, fax. 325-28-68, ekuz@nfz-bydgoszcz.pl,

-        w Toruniu, przy ulicy Szosy Chełmińskiej 30, tel. 56 658-26-01, 09 fax. 658-26-19, torunia@nfz-bydgoszcz.pl

-        we Włocławku, przy ulicy Kilińskiego 16, tel. 54 412-74-00 fax. 412-74-03, wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl.

 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij