NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla świadczeniodawcy

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.


Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.


W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) oraz w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.


Wniosek niespełniający wymogów formalnych, w przypadku nie usunięcia ich przez Wnioskodawcę w wyznaczonym przez Fundusz terminie, pozostaje bez dalszego biegu.


W celu uzyskania możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy na realizacje recept Wnioskujący musi najpierw otrzymać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy SZOI. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracyjny dla aptek/punktów aptecznych. Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Oddziału właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki. Na jego podstawie apteka/punkt apteczny otrzyma login i hasło, które umożliwią zalogowanie się do systemu SZOI.


Instrukcja przygotowania wniosku:

  1. Po uzyskaniu loginu i hasła dostępu do Portalu Świadczeniodawcy SZOI Wnioskujący w pierwszym etapie musi dodać personel zatrudniony w aptece w zakładce „Zatrudniony Personel” oraz personel realizujący recepty w zakładce „Ewidencja Personelu”.
  2. Następnie można przystąpić do dodania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept w zakładce Umowy ->Wnioski o umowę. Przy dodawaniu wniosku Wnioskujący zobowiązany jest podać numer konta bankowego, na który będą wypłacane środki z tytułu refundacji oraz wskazać osoby reprezentujące podmiot prowadzący aptekę w procesie zawarcia umowy na realizację recept.
  3. Do utworzonego wniosku należy dodać personel. System zaciągnie go automatycznie z wcześniej dodanego potencjału apteki.
  4. Przygotowany wniosek w formie elektronicznej należy przekazać do Oddziału. Przekazanie wniosku umożliwi jego wydruk wraz z wymaganymi załącznikami.
  5. Wydrukowany wniosek oraz załączniki osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskującego oraz kierownik apteki opatrują pieczątkami, podpisami i parafami zgodnie z załączonym wzorem podpisów oraz Wnioskujący numeruje każdą stronę wniosku i jego załączniki.
  6. Wydrukowany wniosek o zawarcie umowy na realizację recept wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki lub przesłać pocztą.

Kopie dokumentów dołączonych do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskującego.

Dokumenty składane przez Wnioskującego do Oddziału Funduszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a Oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.


Wnioski dla aptek/punktów aptecznych z terenu woj. Kujawsko - Pomorskiego można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Oddziału:

ul. Łomżyńska 33

85-863 BydgoszczPrzydatne linki i dokumenty do pobrania:


Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne

regulamin_korzystania_z_portalu.doc (96.0 kB)

Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych 

>>SKOK DO ELEKTONICZNEGO FORMULARZA<<

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij