NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla świadczeniodawców

Informacje dla świadczeniodawców

KOMUNIKAT przypominający o prawidłowym realizowaniu umów podpisanych z Kujawsko-Pomorskim OW w Bydgoszczy (2011-10-21)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KOMUNIKAT przypominający o prawidłowym realizowaniu umów podpisanych z Kujawsko-Pomorskim OW w Bydgoszczy 

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina o obowiązku właściwej realizacji umów w kwestii przestrzegania planu rzeczowo – finansowego. Zapisy ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484 z późn. zm.) a w szczególności § 9 ust.1 jednoznacznie określają: „Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi załączniki do umowy”.


Podpisane przez Państwa umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń zawierają Załącznik nr 1 precyzujący liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową, ujęte w okresach rozliczeniowych w rozbiciu na miesięczne okresy sprawozdawcze. 


Uwzględniając powyższe i ograniczenia ilościowe wynikające z zawartych kontraktów, świadczenia w związku z zagrożeniem życia i zdrowia powinny być udzielane z zachowaniem ich pierwszeństwa i rozliczane w ramach umowy, zaś w odniesieniu do pozostałych świadczeń należy tak zaplanować sposób ich udzielania, aby środki właściwie wykorzystać, np. rozkładając w czasie udzielanie świadczeń i tworząc system kolejek. Przypominamy zarazem, że tworzenie i prowadzenie przez świadczeniodawcę list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego odbywa się zgodnie z art. 20 – 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 


                                                                                                                           
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Kujawsko - Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Halina Milewska


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij