NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla świadczeniodawcy

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • budżet powierzony opieki koordynowanej,
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • transport sanitarny w poz,

na okres od 1 listopada 2022 r. na czas nieoznaczony.


Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.11.2022 r.,

przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 13 zarządzenia

Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka zdrowia (z późn. zm.) z wykorzystaniem aplikacji obsługującej

postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.


Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • określone w rozdziale 13 zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ,
 • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz wymagane dokumenty, należy przesłać lub złożyć do:

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W

BYDGOSZCZY, adres: BYDGOSZCZ ul. ŁOMŻYŃSKA 33.

w kopercie oznakowanej zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 79/2022/DSOZ.


DODATKOWE INFORMACJE

Zarządzenie 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie

Nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ wprowadza nowy zakres świadczeń: świadczenia w budżecie

powierzonym opieki koordynowanej.


Nowy zakres świadczeń:

 • jest dobrowolny do realizacji przez świadczeniodawców,
 • świadczeniodawcy mogą realizować wszystkie lub wybrane świadczenia spośród wskazanych w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, czyli:

1. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby

niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków lub

2. diagnostyka i leczenie cukrzycy, lub

3. diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, lub

4. diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich

tarczycy

 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń

w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, dodatkowo do wniosku, należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań do udzielania świadczeń oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe personelu medycznego, określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

 • świadczeniodawcy chcący złożyć ofertę na zakres świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej a nie mają umowy na zakres koordynacja opieki – zadania koordynatora, powinni złożyć również wniosek na zakres: koordynacja opieki – zadania koordynatora.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij