NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla świadczeniodawców

Informacje dla świadczeniodawców

KOMUNIKAT – przekazanie danych o zatrudnieniu ratowników medycznych według stanu na dzień 1 października 2020 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż wszyscy Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne, za pośrednictwem serwisu internetowego SZOI obowiązani są przekazać do dnia 14 października 2020 r. informację o liczbie:

1)      ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów               w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a)       szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b)      izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),

2)      ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne innych niż wymienieni w pkt. 1,

3)      ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

4)      ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

5)      ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów według stanu na dzień 1 października 2020 r. zgodnie z § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2019 r. poz. 34) zmienionym rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (§ 1 ust. 1. pkt. a)  - (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2019 r. poz. 1629), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r.  z 27 grudnia 2019 r.   poz. 2511) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   (Dz.U. z 28 marca 2020 r. poz. 545).

Przypominamy:

Na podstawie przekazanej informacji o liczbie etatów zostanie sporządzony aneks do umowy. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla ww. grup zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij