NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla świadczeniodawców

Informacje dla świadczeniodawców

KOMUNIKAT - Zaproszenie do składania wniosków o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ (2017-1201)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KOMUNIKAT - Zaproszenie do składania wniosków o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres:

 od 01.01.2018 r. na czas nieoznaczony.

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 j.t., z późn. zm.)

UWAGA! Niniejsze zaproszenie kierowane jest do nowych wnioskodawców.

KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. ŁOMŻYŃSKA 33; 85 – 863 BYDGOSZCZ informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

  1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  2. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  3. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  5. TRANSPORT SANITARNY W POZ

na obszarze:


  • GRUPA POWIATÓW BYDGOSZCZ: 403 - BYDGOSKI; 407 - INOWROCŁAWSKI; 409 - MOGILEŃSKI; 410 - NAKIELSKI; 413 - SĘPOLEŃSKI; 414 - ŚWIECKI; 416 - TUCHOLSKI; 419 - ŻNIŃSKI; 461 - BYDGOSZCZ – postępowanie: 02-18-000092/POZ/0113/06

  • GRUPA POWIATÓW WŁOCŁAWEK : 401 - ALEKSANDROWSKI; 408 - LIPNOWSKI; 411 - RADZIEJOWSKI; 412 - RYPIŃSKI; 418 - WŁOCŁAWSKI; 464 - WŁOCŁAWEK - postępowanie: 02-18-000093/POZ/0113/06

  • GRUPA POWIATÓW TORUŃ : 402 - BRODNICKI; 404 - CHEŁMIŃSKI; 405 - GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI; 406 - GRUDZIĄDZKI; 415 - TORUŃSKI; 417 - WĄBRZESKI; 462 - GRUDZIĄDZ; 463 - TORUŃ – postępowanie: 02-18-000094/POZ/0113/06

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zmienione zarządzeniem Nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016 r. , Zarządzeniem Nr 124/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2016 r., Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016r., Nr 43/2017/DSOZ Prezesa NFZ z 26 czerwca 2017r., Nr 46/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017r., Nr 72/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 sierpnia 2017r.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ (z późn. zm) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ (z późn.zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy – formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ (z późn.zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 w/w zarządzenia – formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Wnioskujący może złożyć w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO,

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: Serwis "Przeglądarka postępowań" - publikacje wszystkich ogłoszeń i zapytań ofertowych.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2018 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 15 grudnia 2017 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie, rozpatrywane będą wg. kolejności ich rejestracji z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioski należy składać:

Biuro Obsługi Konkursu Ofert

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

lub pocztą na adres:

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij