Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Aktualności

02.03.2015

KOMUNIKAT PRZYPOMINAJĄCY O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2015-03-02)

PRZYPOMINA SIĘ, iż uprawnienia szczególne wynikające z Rozdziału 3 w Dziale II ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) przysługują m.in. kombatantom.

02.03.2015

Mobilny ZIP w Brodnicy (2015-03-02)

wtorek 17 marca 2015r. – w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23
(w godz. 10:00-16:00)

27.02.2015

Mobilny ZIP w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Bydgoszczy (2015-02-27)

Tym razem zapraszamy: - 09 marca 2015r. (poniedziałek) do Urzędu Pocztowego nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 6 w Bydgoszczy (w godz. 09:00-15:00)

02.02.2015

PREZENTACJE - po spotkaniach informacyjnych dot. realizacji świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. (2015-02-02)

PREZENTACJE -  po spotkaniach informacyjnych dot. realizacji świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. W załączeniu pliki prezentacji: AP-DILO etapy wydanej karty, uprawnienia AP-KOLCE kolejki, karta onkologiczna  

02.02.2015

02.02.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne (2015-02-02)

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w aplikacji  Kolejki Centralne (AP-KOLCE), dostępnej pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/, została uruchomiona możliwość  prowadzenia list oczekujących na kolejne świadczenia

30.01.2015

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (2015-01-30)

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o obowiązku korzystania ze wzoru zlecenia

29.01.2015

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015 (29.01.2015 r.)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015

29.01.2015

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych na podstawie skierowania. (2015-01-29)

Przypominamy, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

28.01.2015

KOMUNIKAT dot. Krajowego Rejestru Nowotworów (2014-01-28)

Komunikat dla Świadczeniodawców: Krajowy Rejestr Nowotworów

23.01.2015

Opłata za udzielanie informacji komornikom sądowym od 1 stycznia 2015r. (2015-01-23)

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) weszły w życie przepisy art. 188 ust. 5a-5d ustawy o świadczeniach.

23.01.2015

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. realizacji świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (2015-01-15; 2015-01-20; 2015-01-23)

KPOW NFZ w Bydgoszczy zaprasza Świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach pakietu onkologicznego w rodzajach: - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Leczenie Szpitalne na spotkania informacyjne w sprawie pakietu onkologicznego

21.01.2015

Komunikat w sprawie wykonywania badań diagnostycznych (2015-01-21)

Komunikat w sprawie wykonywania badań diagnostycznych

19.01.2015

Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ (2015-01-19)

Wobec niepokojących sygnałów o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz nocnej i świątecznej opiece lekarskiej do lekarzy POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, przypominamy obowiązujące zasady prawne.

16.01.2015

Komunikat w sprawie wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku obowiązku wystawiania skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa (2015-01-16)

Komunikat w sprawie wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku obowiązku wystawiania skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

15.01.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 1 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP - PT (15.01.2015r.)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 1 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP - PT

14.01.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rozliczenia świadczeń wykonywanych na rzecz pacjenta onkologicznego od 1 stycznia 2015 r. (2015-01-14)

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje

09.01.2015

Podpisywanie umów wieloletnich na 2015 rok (2015-01-09)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców, którzy spełnili warunki umożliwiające przygotowanie aneksów umów wieloletnich na 2015 r. do podpisywania aneksów w rodzajach: AOS, ASDK, KAOS, POZ, POZN, PRO, STM, REH, PSY, SPO, SOK, SOKT, SOKP, PDT, RTM, OPH, SZP (w tym świadczenia wysokospecjalistyczne), SZPCH, SZPL

05.01.2015

Podpisywanie umów wieloletnich na 2015 rok (2015-01-05)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców mających podpisane umowy w rodzajach: POZ, POZN, STM, REH, PSY, SPO, którzy spełnili warunki umożliwiające przygotowanie aneksów umów wieloletnich na 2015 r. do podpisywania ich w siedzibie Oddziału oraz w Delegaturach w Toruniu i Włocławku.

30.12.2014

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015 (30.12.2014 r.)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015 (30.12.2014 r.)

Przeczytaj koniecznie

02.03.2015

KOMUNIKAT PRZYPOMINAJĄCY O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2015-03-02)

PRZYPOMINA SIĘ, iż uprawnienia szczególne wynikające z Rozdziału 3 w Dziale II ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) przysługują m.in. kombatantom.