Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia? (2014-04-14)

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci.

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń - 800 804 002 (2014-03-28)

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń

Zapraszamy do dołączenia do grona użytkowników bezpłatnej platformy e-learningowej! (2014-01-28)

Użytkownicy platformy e-learningowej Akademii NFZ mają dostęp do szkoleń specjalistycznych oraz treningów umiejętności miękkich. Ukończenie każdego kursu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.

Aktualności

17.10.2014

Komunikat - w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych. (2014-10-17)

Komunikat - w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

17.10.2014

KOMUNIKAT - Aneksowanie umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2014 roku (2014-10-17)

KOMUNIKAT - Aneksowanie umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2014 roku

16.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert UZD (2014-10-16)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert UZD

15.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP (2014-10-15)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

14.10.2014

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert (2014-10-14)

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert W dniu 14 października 2014 roku Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku.

13.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-10-13)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

10.10.2014

KOMUNIKAT - unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ASDK (2014-10-10)

KOMUNIKAT o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ASDK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

10.10.2014

KOMUNIKAT - odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-10-10)

KOMUNIKAT - odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

08.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju REH (2014-10-08)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju REH

07.10.2014

KOMUNIKAT - dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w obowiązujących umowach - 2014 rok. (2014-10-07)

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w obowiązujących umowach - 2014 rok.

06.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-10-06)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

03.10.2014

KOMUNIKAT dot. zaproszenia na szkolenia lekarzy poz – wprowadzenie pakietu onkologicznego (2014-10-03)

Zaproszenie na szkolenia lekarzy poz – wprowadzenie pakietu onkologicznego

30.09.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP (2014-09-30)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

30.09.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-09-30)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

30.09.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-09-30)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

30.09.2014

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2014 (2014-09-30)

Rodzaj: Zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zakres:  Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej.

26.09.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju PDT (2014-09-26)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 2009

25.09.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP (2014-09-25)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP

24.09.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-09-24)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

23.09.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK (2014-09-23)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

23.09.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-09-23)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

16.09.2014

Zapraszamy na szkolenie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych - Bydgoszcz 23 - 24 września 2014 r. (2014-08-14; 2014-09-16)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-24 września 2014 r. w godzinach 9-16.30 w Bydgoszczy odbędzie się szkolenie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce, realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16.09.2014

Zapraszamy na szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert - Bydgoszcz 23 – 24 września 2014 r. (2014-08-14; 2014-09-16)

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23 – 24 września 2014 r. w godzinach 9-16.30 w Bydgoszczy odbędzie się szkolenie z: Zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.09.2014

Mobilny ZIP w Grudziądzu (2014-09-15)

- we wtorek 23 września 2014r. – w godzinach od 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 (budynek naprzeciwko Poczty Głównej)

12.09.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SPO (2014-09-12)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SPO w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

05.09.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju REH (2014-09-05)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju REH w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

05.09.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP (2014-09-05)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP

04.09.2014

NFZ-KO w wersji 2014.5.0.0

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO

04.09.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju PDT (2014-09-04)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju PDT

29.08.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-08-29)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

29.08.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju REH (2014-08-29)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju REH w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

29.08.2014

Komunikat o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach o zawarcie umowy od dnia 01.09.2014r. w rodz.: Zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2014.(2014-08-29)

Rodzaj: Zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zakres:  Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej.

28.08.2014

Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ (2014-08-28)

Wobec niepokojących sygnałów o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz nocnej i świątecznej opiece lekarskiej do lekarzy POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, przypominamy obowiązujące zasady prawne.

26.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju SPO (2014-08-26)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju SPO

26.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK (2014-08-26)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK

22.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-08-22)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

21.08.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju REH (2014-08-21)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju REH w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

19.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju REH (2014-08-19)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju REH

19.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK (2014-08-19)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK

18.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju REH (2014-08-18)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju REH

08.08.2014

KOMUNIKAT - rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-08-08)

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

08.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (ASDK) (2014-08-08)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (ASDK)

06.08.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju REH (2014-08-06)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju REH

06.08.2014

04.08.2014

Informacja personalna

W dniu 1 sierpnia 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk przyjął rezygnację Pana Tomasza Pieczki, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z zajmowanego stanowiska.

31.07.2014

KOMUNIKAT - rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

30.07.2014

KOMUNIKAT - unieważnienie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

KOMUNIKAT o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

29.07.2014

Przeczytaj koniecznie

20.01.2014

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w 2014 roku

W 2014 roku wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uległ zmianie.