Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Aktualności

26.08.2015

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań_SZP_PT

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań_SZP_PT

26.08.2015

Komunikat AOTMiT (2015-08-26)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego, teleradioterapii paliatywnej, kardiochirurgii dziecięcej (procedury wysokospecjalistyczne), szpitalnych oddziałów ratunkowych, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń

25.08.2015

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert_SZP_PT

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert_SZP_PT

19.08.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

13.08.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący możliwości wzięcia udziału w III Polskich Dniach Spirometrii organizowanych w dniach 14-19 września 2015 roku. (2015-08-13)

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący możliwości wzięcia udziału w III Polskich Dniach Spirometrii organizowanych w dniach 14-19 września 2015 roku.   W związku z obchodami III Polskich Dni Spirometrii, które zostały objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, informujemy o możliwości wzięcia udziału
w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych, organizowanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę. Ośrodki, które  zgłoszą chęć udziału do przeprowadzenia badań spirometrycznychw dniach 14-19 września proszone są o  zarejestrowanie się na stronie http://www.astma-alergia-pochp.pl/ poprzez zakładkę Zarejestruj placówkę oraz wypełnienie  Formularza rejestracyjnego. Można wybrać dowolny dzień i godzinę w proponowanym zakresie dat. Lista zarejestrowanych placówek  tworzona jest na bieżąco i jest widoczna w zakładce Lista placówek 2015. Organizator Polskich Dni Spirometrii przekaże zarejestrowanym placówkom materiały promocyjne (plakaty, ulotki, koszulki). Zachęcamy do zorganizowania w dniach 14-19 września 2015 r. bezpłatnej spirometrii, nieinwazyjnego badania, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez  płuca oraz  ich funkcję, a jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i właściwemu postępowaniu leczniczemu we współpracy z pacjentem możliwe jest uzyskanie przez pacjenta kontroli nad własnym zdrowiem, spowolnienie procesu chorobowego, poprawa jakości i długości życia.   Cele założone przez organizatorów zbieżne są z założeniami prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, projektu edukacyjnego,, …liczy się każdy oddech…”. Wspólnym celem jest zapewnienie pacjentom  informacji o chorobie, edukacja zdrowotna i uzyskanie kontroli nad zdrowiem oraz  jego poprawą we współdziałaniu z lekarzem, przeciwdziałanie zaostrzeniom, zmniejszenie ryzyka ciężkiego oddechowego inwalidztwa i przedwczesnej śmierci. (2015-08-26)

07.08.2015

30.07.2015

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA ZPO (2015-07-30)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015

28.07.2015

KOMUNIKAT – odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert_SZP_PT

KOMUNIKAT – odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert_SZP_PT

24.07.2015

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań. (2015-07-24)

Rodzaj: Leczenie Szpitalne typ umowy:  programy zdrowotne (lekowe), zakres: Program lekowy - leczenie dzieci z  zespołem Prader – Willi

22.07.2015

Zaproszenie na szkolenie z "Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” (2015-07-22)

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 9 - 10 września 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Warszawie odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.07.2015

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert. (2015-07-20)

Rodzaj: Leczenie Szpitalne typ umowy:  programy zdrowotne (lekowe), zakres: Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD – 10 N25.8) Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

17.07.2015

Oferty praktyk dla studentów (2015-07-17)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

14.07.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych (2015-07-14)

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

02.07.2015

Szkolenia Efektywne Działanie Przez Mapowanie (2015-07-02)

Zapraszamy do zgłoszeń na szkolenia dotyczące szacowania i mapowania potrzeb zdrowotnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia. 

29.06.2015

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015 (29.06.2015 r.)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015

19.06.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

08.06.2015

Mobilne stanowisko ZIP w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu (2015-06-08)

K-P OW NFZ informuje, iż 10 czerwca  2015 roku w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosvelta 36  w godzinach 09.30.-15.00. po raz kolejny czynne będzie mobilne stanowisko wydające uprawnienia do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

03.06.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 3 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 3 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

29.05.2015

KOMUNIKAT - o rozstrzygnięciu postępowania w rodzaju AOS (2015-05-29)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015.