Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia? (2014-04-14)

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci.

KOMUNIKAT - odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-04-10)

KOMUNIKAT - odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE oraz ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R.

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń - 800 804 002 (2014-03-28)

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń

Zapraszamy do dołączenia do grona użytkowników bezpłatnej platformy e-learningowej! (2014-01-28)

Użytkownicy platformy e-learningowej Akademii NFZ mają dostęp do szkoleń specjalistycznych oraz treningów umiejętności miękkich. Ukończenie każdego kursu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.

Aktualności

24.04.2014

33 mln na spłatę nadwykonań z 2013 r. (2014-04-24)

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy informuje, iż w związku z zakończeniem rozliczeń dotyczących 2013 roku, podjęta została decyzja o częściowej zapłacie za świadczenia wykonane w 2013 roku ponad limity określone umowami.

24.04.2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców dotyczący dnia 2 maja 2014r. (2014-04-24)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Oddziału.

24.04.2014

Komunikat – otwarcie ofert w rodzaju: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze(2014-04-24)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że otwarcie ofert złożonych na postępowania w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w Bydgoszczy ul. Słowackiego 3 pok.  101 A

23.04.2014

KOMUNIKAT - unieważnienie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PRO (2014-04-23)

W dniu 23 kwietnia 2014 roku Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego unieważnił postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2014 roku z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty

16.04.2014

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych i etatów przeliczeniowych STM (2014-04-11) aktualizacja (2014-04-16)

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych oraz wartości etatów przeliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne

15.04.2014

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek w rodzaju REH (2014-04-15)

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju REH

14.04.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju REH (2014-04-14)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju REH

14.04.2014

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia? (2014-04-14)

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci.

11.04.2014

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych w rodzaju SPO OPH (2014-04-11)

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPH i SPO

11.04.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-04-11)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

11.04.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-04-11)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

10.04.2014

KOMUNIKAT - odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-04-10)

KOMUNIKAT - odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE oraz ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R.

10.04.2014

KOMUNIKAT - odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-04-10)

KOMUNIKAT - odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

09.04.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-04-09)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

09.04.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju OPH i SPO (2014-04-09)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju OPH i SPO

08.04.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju PDT (2014-04-08)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju PDT

08.04.2014

KOMUNIKAT - szkolenie dla oferentów + MATERIAŁY (2014-03-28,2013-04-08)

Zaproszenie na szkolenie z zasad przygotowania ofert konkursowych

07.04.2014

KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ 2014-04-07

Komunikat w sprawie zakresu skojarzonego świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

04.04.2014

NFZ-KO w wersji 2014.2.1.2

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO

Przeczytaj koniecznie

20.01.2014

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w 2014 roku

W 2014 roku wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uległ zmianie.