Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej (2014-11-14)

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej http://www.kpk.nfz.gov.pl/

Komunikat w sprawie e-dokumentów. (2014-11-03)

Przypominamy, iż od początku 2014 roku istnieje możliwość rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z NFZ w formie elektronicznej, tj. w postaci e-dokumentu. Sposób ten nie wymaga dostarczania papierowej wersji faktur, rachunków i not.

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia? (2014-04-14)

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci.

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń - 800 804 002 (2014-03-28)

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń

Aktualności

21.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014. (2014-11-21)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

21.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014. (2014-11-21)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

20.11.2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU: RTM (2014-11-20)

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU: RTM

20.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS (2014-11-20)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS

13.11.2014

Projekty zarządzeń (2014-11-13)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekty zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

12.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju SOK (2014-11-12)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju SOK

10.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju PRO (2014-11-10)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju PRO

07.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-11-07)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

07.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS (2014-11-07)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS

07.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju AOS i SZP (2014-11-07)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju AOS i SZP

07.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

07.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-11-07)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

06.11.2014

Komunikat o wniesionych protestach. (2014-11-06)

Komunikat o wniesionych protestach

04.11.2014

Komunikat - Przypominamy o terminowym przekazywaniu raportów dotyczących list oczekujących do 10 dnia miesiąca. (2014-11-04)

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  z siedzibą w Bydgoszczy przypomina o terminowym  przekazywaniu raportów dotyczących list oczekujących do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie.

03.11.2014

Komunikat w sprawie e-dokumentów. (2014-11-03)

Przypominamy, iż od początku 2014 roku istnieje możliwość rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z NFZ w formie elektronicznej, tj. w postaci e-dokumentu. Sposób ten nie wymaga dostarczania papierowej wersji faktur, rachunków i not.

03.11.2014

Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii (2014-11-03)

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.

31.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK (2014-10-31)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK

31.10.2014

KOMUNIKAT - OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT W RODZAJU AOS (2014-10-31)

Rodzaj: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, typ umowy ASDK Zakres: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) - obszar POWIAT ŻNIŃSKI, RYPIŃSKI, BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA- obszar  TORUŃ - DZIELNICA RUDAK.

30.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-10-30)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

30.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-10-30)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

29.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju REH (2014-10-29)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju REH

28.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 (2014-10-28)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

24.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-10-24)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

23.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-10-23)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

21.10.2014

KOMUNIKAT – przedłużenie umów wygasających z dniem 31 grudnia 2014 roku (2014-10-21)

KOMUNIKAT – przedłużenie umów wygasających z dniem 31 grudnia 2014 roku

17.10.2014

Komunikat - w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych. (2014-10-17)

Komunikat - w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

17.10.2014

KOMUNIKAT - Aneksowanie umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2014 roku (2014-10-17)

KOMUNIKAT - Aneksowanie umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2014 roku

16.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert UZD (2014-10-16)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert UZD

15.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP (2014-10-15)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

Przeczytaj koniecznie

20.01.2014

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w 2014 roku

W 2014 roku wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uległ zmianie.