Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (TYP UMOWY: 0113) – PILNE !!! (2014-12-18)

Prosimy Świadczeniodawców o zapoznanie się w SZOI z załączonym komunikatem, wydrukowanie aneksów w dwóch egzemplarzach, podpisanie ich oraz odesłanie obydwu egzemplarzy na adres Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ w Bydgoszczy lub dostarczenie ich bezpośrednio do siedziby Oddziału lub Delegatur Oddziału w Toruniu i Włocławku do dnia:
23 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT- Dotyczący Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej (2014-12-11)

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem   https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ .

Zintegrowany Informator Pacjenta ma 1 mln użytkowników (2014-12-09)

Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje.

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA (2014-12-01)

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA – OFICJALNA STRONA MINISTERSTWA ZDROWIA:   http://pakietonkologiczny.gov.pl/  

KOMUNIKAT - Konta bankowe do umów na 2015 r. (2014-12-01)

Przypominamy, w związku z koniecznością sporządzenia umów/aneksów do umów wieloletnich na rok 2015, wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są niezwłocznie  złożyć - w formie elektronicznej w PORTALU NFZ wniosek w sprawie rachunku bankowego w ramach przyszłej umowy.

Aktualności

19.12.2014

KOMUNIKAT - Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE. (2014-12-19)

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE.

18.12.2014

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań

Rodzaj: Leczenie Szpitalne
typ umowy: programy zdrowotne (lekowe),
zakres: Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

18.12.2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (TYP UMOWY: 0113) – PILNE !!! (2014-12-18)

Prosimy Świadczeniodawców o zapoznanie się w SZOI z załączonym komunikatem, wydrukowanie aneksów w dwóch egzemplarzach, podpisanie ich oraz odesłanie obydwu egzemplarzy na adres Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ w Bydgoszczy lub dostarczenie ich bezpośrednio do siedziby Oddziału lub Delegatur Oddziału w Toruniu i Włocławku do dnia:
23 grudnia 2014 r.

17.12.2014

KOMUNIKAT – Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SZP -Świadczenia wysokospecjalistyczne w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 (2014-12-17)

KOMUNIKAT – Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SZP -Świadczenia wysokospecjalistyczne w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015.

17.12.2014

NFZ-KO w wersji 2014.5.0.1

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO

12.12.2014

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju AOS (2014-12-12)

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju AOS.

12.12.2014

KOMUNIKAT – unieważnienie postępowania w trybie rokowań (2014-12-12)

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 04.274.2719)

12.12.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju UZD (2014-12-12)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju UZD

12.12.2014

KOMUNIKAT - Przerwa w dostępie do serwisów SZOI, SNRL, Przeglądarka postępowań (2014-12-12)

UWAGA! PRZERWA TECHNICZNA -  od 12.12.2014 (godz.16:00) do 15.12.2014 (8:00)

11.12.2014

KOMUNIKAT – aneksowanie umów wieloletnich ZPO (2014-12-11)

KOMUNIKAT – aneksowanie umów wieloletnich ZPO

11.12.2014

KOMUNIKAT- Dotyczący Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej (2014-12-11)

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem   https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ .

10.12.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK-2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK-2015

09.12.2014

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-12_09)

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

05.12.2014

Stanowisko K-P OW NFZ w sprawie art. „Od stycznia trzeba mieć papier, by iść do specjalisty”, który ukazał się w Gazecie Pomorskiej w dniu 4 grudnia 2014 roku (2014-12-05)

4 grudnia 2014 roku, w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł pt. „Od stycznia trzeba mieć papier, by iść do specjalisty”, w którym ukazały się nieprawidłowe informacje dotyczące korzystania ze świadczeń zdrowotnych w poradniach: okulistycznej i dermatologicznej po 1 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym K-P OW NFZ wyjaśnia poniżej zasady korzystania z przedmiotowych poradni od 1 stycznia 2015 roku.

02.12.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju AOS.(2014-12-02)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju AOS.

01.12.2014

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA (2014-12-01)

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA – OFICJALNA STRONA MINISTERSTWA ZDROWIA:   http://pakietonkologiczny.gov.pl/  

01.12.2014

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań (2014-12-01)

Rodzaj: Leczenie Szpitalne
typ umowy: programy zdrowotne (lekowe),
zakres: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych

01.12.2014

KOMUNIKAT - Konta bankowe do umów na 2015 r. (2014-12-01)

Przypominamy, w związku z koniecznością sporządzenia umów/aneksów do umów wieloletnich na rok 2015, wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są niezwłocznie  złożyć - w formie elektronicznej w PORTALU NFZ wniosek w sprawie rachunku bankowego w ramach przyszłej umowy.

28.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju SZP – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE (2014-11-28)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju SZP – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE.

28.11.2014

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń oraz dotycząca pakietu onkologicznego - 800 804 002 (2014-11-27; 2014-11-28)

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń oraz dotycząca pakietu onkologicznego

28.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-11-28)

Rodzaj: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, typ umowy ASDK Zakres: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA, BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

28.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju UZD w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 (2014-11-28)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju UZD w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015

28.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 (2011-11-28)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

26.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 (2014-11-26)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

26.11.2014

Ogłoszenie o przesunięciu terminu roztrzygnięcia postępowania konkursowego UZD (2014-11-26)

Uprzejmie informujemy, że został przesunięty termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe z dnia 26.11.2014 r. na 28.11.2014 r. .

24.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.(2014-11-24)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

Przeczytaj koniecznie

01.12.2014

KOMUNIKAT - Konta bankowe do umów na 2015 r. (2014-12-01)

Przypominamy, w związku z koniecznością sporządzenia umów/aneksów do umów wieloletnich na rok 2015, wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są niezwłocznie  złożyć - w formie elektronicznej w PORTALU NFZ wniosek w sprawie rachunku bankowego w ramach przyszłej umowy.

20.01.2014

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w 2014 roku

W 2014 roku wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uległ zmianie.