Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Podpisywanie umów wieloletnich na 2015 rok (2015-01-09)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców, którzy spełnili warunki umożliwiające przygotowanie aneksów umów wieloletnich na 2015 r. do podpisywania aneksów w rodzajach: AOS, ASDK, KAOS, POZ, POZN, PRO, STM, REH, PSY, SPO, SOK, SOKT, SOKP, PDT, RTM, OPH, SZP (w tym świadczenia wysokospecjalistyczne), SZPCH, SZPL

K - P Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż WSZYSCY świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna podpisali aneksy do umów na rok 2015 (2014-12-30, 2014-12-31)

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż WSZYSCY świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna podpisali aneksy do umów na rok 2015.

Zintegrowany Informator Pacjenta ma 1 mln użytkowników (2014-12-09)

Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje.

Aktualności

23.01.2015

Opłata za udzielanie informacji komornikom sądowym od 1 stycznia 2015r. (2015-01-23)

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) weszły w życie przepisy art. 188 ust. 5a-5d ustawy o świadczeniach.

23.01.2015

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. realizacji świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (2015-01-15; 2015-01-20; 2015-01-23)

KPOW NFZ w Bydgoszczy zaprasza Świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach pakietu onkologicznego w rodzajach: - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Leczenie Szpitalne na spotkania informacyjne w sprawie pakietu onkologicznego

21.01.2015

Komunikat w sprawie wykonywania badań diagnostycznych (2015-01-21)

Komunikat w sprawie wykonywania badań diagnostycznych

19.01.2015

Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ (2015-01-19)

Wobec niepokojących sygnałów o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz nocnej i świątecznej opiece lekarskiej do lekarzy POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, przypominamy obowiązujące zasady prawne.

16.01.2015

Komunikat w sprawie wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku obowiązku wystawiania skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa (2015-01-16)

Komunikat w sprawie wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku obowiązku wystawiania skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

15.01.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 1 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP - PT (15.01.2015r.)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 1 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP - PT

14.01.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rozliczenia świadczeń wykonywanych na rzecz pacjenta onkologicznego od 1 stycznia 2015 r. (2015-01-14)

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje

09.01.2015

Podpisywanie umów wieloletnich na 2015 rok (2015-01-09)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców, którzy spełnili warunki umożliwiające przygotowanie aneksów umów wieloletnich na 2015 r. do podpisywania aneksów w rodzajach: AOS, ASDK, KAOS, POZ, POZN, PRO, STM, REH, PSY, SPO, SOK, SOKT, SOKP, PDT, RTM, OPH, SZP (w tym świadczenia wysokospecjalistyczne), SZPCH, SZPL

05.01.2015

Podpisywanie umów wieloletnich na 2015 rok (2015-01-05)

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców mających podpisane umowy w rodzajach: POZ, POZN, STM, REH, PSY, SPO, którzy spełnili warunki umożliwiające przygotowanie aneksów umów wieloletnich na 2015 r. do podpisywania ich w siedzibie Oddziału oraz w Delegaturach w Toruniu i Włocławku.

31.12.2014

K - P Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż WSZYSCY świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna podpisali aneksy do umów na rok 2015 (2014-12-30, 2014-12-31)

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż WSZYSCY świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna podpisali aneksy do umów na rok 2015.

30.12.2014

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015 (30.12.2014 r.)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2015 (30.12.2014 r.)

30.12.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt. 2 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015. (2014-12-30)

Rodzaj: Leczenie Szpitalne
typ umowy: programy zdrowotne (lekowe),
zakres: Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

29.12.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju UZD w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 (2014-12-29)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju UZD w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015.

24.12.2014

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leków przeciwdrgawkowych (2014-12-24)

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leków przeciwdrgawkowych [LINK] http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6454

23.12.2014

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań SZP-PT (2014-12-23,2015-01-07)

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań

23.12.2014

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące realizacji przepisów o koordynacji (2014-12-23)

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do naszego oddziału przez świadczeniodawców, dotyczącymi zasad przyjmowania pacjentów, przebywających czasowo terenie Polski, posługujących się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego pragnę przypomnieć podstawowe informacje wynikające z przepisów koordynacyjnych.

19.12.2014

KOMUNIKAT - Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE. (2014-12-19)

KOMUNIKAT o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE.

18.12.2014

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań

Rodzaj: Leczenie Szpitalne
typ umowy: programy zdrowotne (lekowe),
zakres: Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

17.12.2014

KOMUNIKAT – Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SZP -Świadczenia wysokospecjalistyczne w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 (2014-12-17)

KOMUNIKAT – Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SZP -Świadczenia wysokospecjalistyczne w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015.

Przeczytaj koniecznie

31.12.2014

K - P Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż WSZYSCY świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna podpisali aneksy do umów na rok 2015 (2014-12-30, 2014-12-31)

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż WSZYSCY świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna podpisali aneksy do umów na rok 2015.

01.12.2014

KOMUNIKAT - Konta bankowe do umów na 2015 r. (2014-12-01)

Przypominamy, w związku z koniecznością sporządzenia umów/aneksów do umów wieloletnich na rok 2015, wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są niezwłocznie  złożyć - w formie elektronicznej w PORTALU NFZ wniosek w sprawie rachunku bankowego w ramach przyszłej umowy.