Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej (2014-11-14)

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej http://www.kpk.nfz.gov.pl/

Komunikat w sprawie e-dokumentów. (2014-11-03)

Przypominamy, iż od początku 2014 roku istnieje możliwość rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z NFZ w formie elektronicznej, tj. w postaci e-dokumentu. Sposób ten nie wymaga dostarczania papierowej wersji faktur, rachunków i not.

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia? (2014-04-14)

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci.

Aktualności

28.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju SZP – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE (2014-11-28)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju SZP – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE.

28.11.2014

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń oraz dotycząca pakietu onkologicznego - 800 804 002 (2014-11-27; 2014-11-28)

Bezpłatna Infolinia o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń oraz dotycząca pakietu onkologicznego

28.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS (2014-11-28)

Rodzaj: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, typ umowy ASDK Zakres: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA, BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

28.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju UZD w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 (2014-11-28)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju UZD w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015

28.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 (2011-11-28)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014

26.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 (2014-11-26)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

26.11.2014

Ogłoszenie o przesunięciu terminu roztrzygnięcia postępowania konkursowego UZD (2014-11-26)

Uprzejmie informujemy, że został przesunięty termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe z dnia 26.11.2014 r. na 28.11.2014 r. .

24.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.(2014-11-24)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju SZP w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

24.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju AOS w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014. )2014-11-24)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju AOS w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

24.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ASDK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 (24-11-2014)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ASDK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

21.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014. (2014-11-21)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

21.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014. (2014-11-21)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

20.11.2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU: RTM (2014-11-20)

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU: RTM

20.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS (2014-11-20)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS

12.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju SOK (2014-11-12)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie rokowań w rodzaju SOK

10.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju PRO (2014-11-10)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju PRO

07.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-11-07)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

07.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS (2014-11-07)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju AOS

07.11.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju AOS i SZP (2014-11-07)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowań w trybie rokowań w rodzaju AOS i SZP

07.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

07.11.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY (2014-11-07)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014.

06.11.2014

Komunikat o wniesionych protestach. (2014-11-06)

Komunikat o wniesionych protestach

04.11.2014

Komunikat - Przypominamy o terminowym przekazywaniu raportów dotyczących list oczekujących do 10 dnia miesiąca. (2014-11-04)

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  z siedzibą w Bydgoszczy przypomina o terminowym  przekazywaniu raportów dotyczących list oczekujących do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie.

03.11.2014

Komunikat w sprawie e-dokumentów. (2014-11-03)

Przypominamy, iż od początku 2014 roku istnieje możliwość rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z NFZ w formie elektronicznej, tj. w postaci e-dokumentu. Sposób ten nie wymaga dostarczania papierowej wersji faktur, rachunków i not.

03.11.2014

Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii (2014-11-03)

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.

31.10.2014

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK (2014-10-31)

KOMUNIKAT - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju SOK

31.10.2014

KOMUNIKAT - OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT W RODZAJU AOS (2014-10-31)

Rodzaj: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, typ umowy ASDK Zakres: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) - obszar POWIAT ŻNIŃSKI, RYPIŃSKI, BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA- obszar  TORUŃ - DZIELNICA RUDAK.

30.10.2014

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM (2014-10-30)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju STM

Przeczytaj koniecznie

20.01.2014

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w 2014 roku

W 2014 roku wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uległ zmianie.